U weet als opdrachtgever als geen ander welke kandidaat u zoekt

Profielanalyse

U weet als geen ander welke kandidaat u zoekt. Als de opdracht verstrekt stelt TopCareerz in nauw overleg met de opdrachtgever een profielanalyse op. Deze analyse vormt een nauwkeurig overzicht van de competenties en kenmerken waaraan de kandidaat moet voldoen. Vervolgens wordt de meest geschikte wervingsstrategie bepaald.

 

Executive Search/Recruitment opdrachtgever

De ervaring leert dat een gevarieerde wijze van werving de meeste vruchten afwerpt. De strategische functies zijn voor uw bedrijf van groot belang, dus is het cruciaal om uw bedrijf zo doeltreffend mogelijk onder de aandacht van de potentiële kandidaten te krijgen. De belangrijkste en vaak meest effectieve manier is het proactief benaderen van kandidaten. Onze database en ons extensieve netwerk zijn hiervoor de belangrijkste bronnen. Ook kunnen wij voor u bijvoorbeeld helder en duidelijk adverteren in landelijke en regionale kranten en vakbladen. Hiermee bereiken wij niet alleen de juiste doelgroep, maar ook de mensen in hun directe omgeving. Uit ervaring weten wij dat kandidaten juist door deze groep op een vacature geattendeerd worden.

Parallel hieraan raadplegen wij andere media, zoals relevante websites en online vacaturebanken. Uiteraard is het ook belangrijk om de vacature in uw eigen netwerk bekend te maken. Wij doen het zelfde in de onze. Een voordeel van deze werkwijze is dat geïnteresseerde kandidaten, die wellicht nog niet kunnen of durven solliciteren, bij ons vrijblijvend informatie kunnen opvragen zonder direct bij de opdrachtgever – wellicht een concurrent – bekend te worden. TopCareerz zal hier altijd strikt vertrouwelijk mee omgaan. Ons uitgangspunt: alleen de beste kandidaat is goed genoeg.

 

Selectie

Na een voorselectie krijgen de kandidaten een uitnodiging voor een oriënterend gesprek. Harde criteria – zoals opleiding, kennis en ervaring – worden getoetst. Daarnaast bekijken we of de kandidaten qua persoonlijke eigenschappen passen binnen uw bedrijfscultuur. Na deze selectie vindt een eerste rapportage plaats, waarin de geselecteerde kandidaten worden voorgesteld met foto en introductie. Daarna worden zij uitgenodigd voor gesprekken op locatie bij de opdrachtgever. Hiervoor zullen wij proberen een selectiecommissie te formeren bestaande uit twee vertegenwoordigers van uw bedrijf en twee vertegenwoordigers van TopCareerz.

 

Referenties

Na toestemming van de kandidaat zullen wij, indien gewenst door de opdrachtgever, de referenties raadplegen.

 

Assessment

Als extra kunnen wij een assessment in plannen. Deze fungeert als een extra filter dat de kans op succes vergroot. De exacte onderdelen waarop we testen bepalen we dan in overleg met de opdrachtgever. Erkende (NIP) psychologen nemen deze geschiktheidtests af en rapportage vindt plaats onder TopCareerz-label. De opdrachtgever bepaalt of een assessment al dan niet zal plaatsvinden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op TopCareerz!